Snart finns fiskepoliser i centrala Skellefteå

Skellefteå Sportfiskeklubb kommer att ta över förvaltningen av fisket i Skellefteälven från Mobacken till Parkbron.Det här är ett försök att komma åt dom senaste årens ökade ryckfiske som orsakat stora skador på lax och laxöring.
Skellefteå Kommun ,som arrenderar fiskevårsområdet,har hitills inte haft någon fisketillsyn efter älven. Ett tjugotal fisketillsyningsmän kommer nu att utbildas för att tillsammans med polisen bevaka att fisket går rätt till. En stor del av ryckfisket har skett nattetid i skydd av mörkret och därför införs nu begränad fisketid. Mellan den 1 april och 15:e augusti får man fiska från kl 04:00 till 24:00 och mellan 16 augusti och sista mars mellan 4:00 till 22:00.