Fler eldar med pellets - och pelletsfabriken investerar

Brist på torrt spån och torr flis i länet gör att Mikael Bäckman, ägare till MBAB i Överklinten, investerar 5 till 6 miljoner kronor i en torkanläggning till sin pelletstillverkning.

Ökad efterfrågan på träpellets orsak till 5 miljonersinvestering i Överklinten. Det görs för att kunna utöka produktionen och använda det fuktiga sågspånet från sågverken, något som inte är en bristvara idag.

Allt fler väljer träpellets för uppvärmning istället för el och olja. MBAB levererar eldningspellets till ett värmeverk i Stockholmstrakten och snart också till Umeå Energis nya värmeverk på Röbäck som ska producera värme i Umeås fjärrvärmenät.

Intresset ökar även bland villaägarna, och under 2005 var ökningen i den gruppen ca 75 procent när allt fler tar bort den direktverkande elen och oljan i sina hus.

I länet finns det tre större leverantörer; Skellefteå Kraft, MBAB i Överklinten och en producent i Bureå.

Skelefteå kraft är klart störst i länet och också en av de större pelletsproducenterna i Sverige och levererade cirka 10 procent av landets förbrukning (150.000 ton) i fjol.

Mikael Bäckman anser att Överklinten är en bra placeringsort för pelletsproduktion.

Knappt 2 mil från Martinssons såg, som är den största råvaruleverantören, och nära till konsumenterna i Skellefteå och Umeå samt dess hamnar.