Mildare dom för björnhäleri

Det blev villkorlig dom och 25 000 kronor i böter i stället för fängelse för en av de dömda i fallet med en tjuvskjuten björn som styckades och såldes i en fjällby i länet.

Högsta domstolen sänker straffet för en man från en fjällby i länet som dömdes till sex månaders fängelse för häleri av en tjuvskjuten björn och ändrar till villkorlig dom och 25 000 kronor i böter.

HD ansåg att mannen endast handlat oaktsamt och att det rört sig om ett enstaka tillfälle, varför brottet inte var att bedöma som grovt.

Samtidigt fastställer HD domen på sex månaders fängelse för en annan man som var inblandad i björnfallet.

De båda männen dömdes båda för grovt jakthäleri sedan de tagit befattning med en tjuvskjuten björn.

I sina överklaganden yrkade männen att få mildare straff med hänvisning till att brunbjörnen numera är så vanlig att den inte längre kan betraktas som ett särskilt skyddsvärt djur.

HD avvisade det resonemanget.