"Flytta arbetslivsforskare till Umeå universitet"

Rektorn för Umeå universitet begär lönedmedel av regeringen för att kunna ta över några av forskarna på Arbetslivsinstitutet.

Umeå universitet borde få pengar överförda för att kunna ta över den forskning som Arbetslivsinstitutet jobbar med idag.

Det skriver rektorn för Umeå universitet Göran Sandberg till regeringen.

Det är arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin som universitetets rektor hoppas skall ordna med omflyttning av medel nu när Arbetslivsinstitutet läggs ner den 1 juli nästa år.

Sandberg skriver att ”Regeringen har uttalat att den arbetsmiljöforskning som bedrivs vid Arbetslivsmiljöinstitutet bör föras över till universitet och högskolor”.

Han vill nu att regeringen avsätter lönemedel för åren 2008 - 2010 så att ett urval forskare från institutet skall kunna anställas vid institutioner på Umeå universitet.