Industriföretag kräver besked

Industriföretagen längs nya E45, Industri45, protesterar hos regeringen mot att Transportstödet är så osäkert. Enligt näringsdepartementet kan det dröja till i vår innan reglerna för Transportstödet blir klara.

Transportstödet är nödvändigt för företaget i norra Norrlands inland. Nu förbereds förhandlingar med EU-kommissionen om villkoren för Transportstödet i Sverige, men det är sent och arbetet går alldeles för långsamt, enligt Industri45:s skrivelse till regeringen.

Enligt källor på Näringsdepartementet så är risken att ett nytt transportstöd att minskas med nästan 50 procent om inte Riksdagen i budgetbehandlingen nu före jul tillskjuter medel till en nivå på 480 - 500 miljoner.

– Vi kräver av alla riksdagsledamöter från norra Sverige att de inför Riksdagsbehandlingen bevisar att de kan stå för allt vackert tal under valrörelsen. Detta gäller inte minst Näringsminister Maud Olofsson och hela den sk Alliansen, som gång på gång under valrörelsen påpekat hur gärna de vill att Norrlands inland ska kunna utvecklas, skriver Industri45.