Tonåringar använder förbjuden hostmedicin som drog

Tonåringar har vårdats på sjukhus efter att ha använt hostmedicin som drog. Några av ungdomarna var medvetslösa och inte kontaktbara när de togs omhand på sjukhuset i Umeå. Det skriver VK om i dag.

Substansen i hostmedicinen dämpar inte bara hosta utan framkallar även hallucinationer. Den är inte tillåten i Sverige längre, men finns i andra länder och går att köpa via Internet. Drogen har allvarliga biverkningar som kramper som kan leda till medvetslöshet och andningsstillestånd.

Thomas Östberg, narkotikapolis, vet att drogen förekommer i Umeå.
– Det gäller att upptäcka brukarna så tidigt som möjligt, få dem lagförda och se till att det går signaler till socialtjänsten, så att det inte hinner övergå i ett regelrätt missbruk, säger Thomas Östberg till Västerbottens-Kuriren.