Psykiatriutredarens förslag välkomnas

Psykiatriutredaren Anders Milton föreslår att regeringen satsar mer pengar på psykiatrin. Pengarna behövs, anser både Riksförbundet social och mental hälsa i Umeå, och socialnämndens ordförande.

Många psykiskt sjuka får inte det stöd de behöver, många har inte meningsfull sysselsättning och lever ensamma på grund av sin sjukdom. Detta enligt Anders Milton, nationella psykiatrisamordnaren, som nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Han pekar på stora brister i arbetet med psykiskt funktionshindrade och vill att regeringen satsar 800 miljoner kronor om året till kommuner och landsting för att klara vården.

Dorothy Olofsson på RSMH, Riksförbundet för Mental och Social hälsa i Umeå, säger att pengarna är väl behövda. Det är svårt att få hjälp säger hon.
– Man blir inte sedd, de kan inte ta emot en när man väl har tagit steget att ta kontakt med psykatrin, det är stopp.

Eva Andersson, socialnämdens ordförande i Umeå välkomnar också förslaget om pengarna, det här är en sektor som behöver mer resurser, säger hon.

Målet är att 2015 ska alla psykiskt funktionshindrade och sjuka garanteras bostad, sysselsättning, det stöd de behöver, och gemenskap.