Människor utryms från husen i bombhotsområdena

Människor som arbetar inom avspärrningsområdet kring de tre tingsrätterna i länet måste lämna sina arbetsplatser.

I Lycksele är tingsrätten och hela huset inklusive ICA butiken i centrum utrymd och gågatan utanför avspärrad. Polisen avvaktar med eventuella övriga avspärrningar och utrymmningar.

Erik Sundström domare i Lycksele på tjänsteresa i Stockholm kan inte se något skäl till varför tingsrätten i Lycksele skulle bli bombhotad.

- Vi har ingen förhandling på gång för tillfället som skulle vara föremål för någon säkerhetsrisk, säger Erik Sundström.