Gardiner dras för på Minervaskolan

Högstadieskolan intill Tingsrätten i Umeå har fått råd från polisen om hur man skall göra med anledning av bombhotet mot tingsrätten som nu utrymts.

Skolledningen har gått igenom lokalerna som vetter mot tingsrätten. På grund av risken med splitter om en bomb skulle explodera drar man för gardiner för fönstren i de rum som ligger närmast tingsrätten i Umeå.