Hårdare prioritering på KomVux

Det kommer att bli svårare att studera inom vuxenutbildningen i Umeå när minskningar som motsvarar 4 miljoner kronor måste göras. Det kom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fram till vid sitt sammanträde igår. Regeringen föreslår i sin budget för 2007 att statsbidraget till vuxenutbildningen minskas med en tredjedel.

– Har du ingen utbildning så är det svårt att få jobb. Om man får mer chanser och lägger mer pengar till KomVux då kommer vi att utbilda oss så vi lättare kan bidra till samhället sedan, säger Stefan Eriksson som studerar på KomVux i Umeå.

Komvux vänder sig till dem som inte haft chans att studera tidigare eller till dem som vill ha en ny chans. Elever som vill satsa på studier som de tidigare inte haft möjlighet till, studier som en grund för fortsatt högre utbildning.
– Komvux är en viktig andra chans för många, säger Arne Andersson som är rektor på Komvux på Mimerskolan i Umeå.
– Det är väl här man kan skaffa sig den utbildning man har missat eller av någon anledning inte skaffat sig i gymnasiet. Om vi inte finns då tror jag att det går ganska tungt för många.

Vad händer med dem då?
– Det vet vi inte riktigt, men det är färre som kommer att få den där andra chansen, säger Arne Andersson, rektor på KomVux i Umeå.

Regeringen gör fler förändringar
I regeringen budgetförslag för 2007 finns flera förändringar som berör den kommunala vuxenutbildningen. Bland annat reduceras statsbidraget med 600 miljoner kronor, en minskning med 34 procent jämfört med 2006. Dessutom blir det ingen öronmärkning av statsbidraget 2007 för vuxenutbildningen utan pengarna läggs in i den kommunala påsen. Lena Kaev jobbar på gymnasieförvaltningen i Umeå med vuxenutbildningsfrågor.
– Vi har lagt ett förslag på minskningar som motsvarar ungefär fyra miljoner.

Vad blir konsekvenserna av det här?
– Ja ytterligare en sak som är viktig som jag bör nämna i det här sammanhanget är att det så kallade rekryteringsbidraget avskaffas, och vi har i Umeå haft ungefär elva miljoner att fördela till umeborna. Detta upphör också, så det är alltså en mängd förändringar som inträffar. När vi nu får minskade anslag till vuxenutbildningen då måste vi jobba hårdare med prioriteringarna, och det är noggrant reglerat i lag och förordning vilka som ska komma ifråga om vi ska göra ett urval. Det är ju så fortfarande att de som har minst på fötterna, de ska komma först. Så de som redan gått igenom gymnasiet och vill komplettera de kommer ju mycket längre ner och det är ju frågan hur långt platserna kommer att räcka, säger Lena Kaev som jobbar på Umeås gymnasieförvaltning med vuxenutbildningsfrågor.

Reporter Filippa Armstrong