Vårdcentraler går back

Ett ökande behov av hemsjukvård anstränger vårdcentralernas ekonomi allt mer. Umeå vårdcentrals har drabbas hårt av detta.
Och nu har Tore Holkvik, verksamhetschef för vårdcentralen skrivit till sjukvårdsledningen i Umeå där han begär mer pengar. 1, 2 miljoner kronor räknas underskottet att bli för Umeå vårdcentral vid årets slut. - Vi måste skära kraftigt i vår verksamhet om inte sjukvårdsledningen lyssnar, säger Tore Holkvik till P4 Västerbotten.