Länsrättens besked dröjer

Tidigast på torsdag kommer länsrätten i Västernorrland att meddela om Rikstrafikens beslut om vem som ska sköta persontågstrafiken på Norrland ska rivas upp eller inte.
Rikstrafiken har tidigare avfärdat Tågkompaniets påståenden om att Connex fått uppdraget genom att lägga ett orimligt lågt anbud. Själv anser sig Rikstrafiken inte ha gjort några fel i upphandlingsförfarandet. Tågkompaniet har nu två dagar på sig att reagera på Rikstrafikens svar. Tidigast torsdag eftermiddag kan alltså länsrätten i Västernorrland ta ställning till om det blir rättegång eller om upphandlingen står fast.