Linje 15 Umeå-Vännäs på kommunbordet

Kommunledningen i Vännäs vill avvakta nya arbetstider på universitetssjukhuset innan man går till Länstrafiken om den borttagna eftermiddagsturen Umeå-Vännäs.

När busslinje 15 från Umeå till Vännäs skall gå hem på eftermiddagen är en fråga som kommunstyrelsen i Vännäs har på sitt bord. Anledningen är att den avsomnade linjen blivit intressant för många som pendlingsjobbar i Umeå.

Kommunstyrelsen arbetsutskott i Vännäs vill ändå vänta litet med att bestämma sig för om man skall föreslå en ändring hos Länstrafiken, eftersom universitetssjukhusets arbetstider just nu står inför förändringar. Det är EU:s bestämmelser om maxtider och jourtider som påverkar sjukvårdspersonalens arbetstider - och därmed också önskemål och behov hos många arbetspendlare i Vännäs.