Förebyggande arbete på äldreboende

Personalens nya sätt att arbeta har visat sig vara positivt för de gamla på Vitsippans äldreboende i Holmsund. Personalen mäter, väger och för statistik i ett projekt som heter Senior Alert. Resultaten är goda - inga fallolyckor, inga liggsår och ingen viktminskning bland de äldre.

– Jag tycker att vi kan se att vi har fått en mer individuell och säker vård, man tittar på varje individ på ett bra sätt, säger Ulrika Sjöberg, sjuksköterska på Vitsippan.

Personalen börjat mäta med en ny metod för att höja kvalitén på vården och omsorgen om dom äldre. Man gör noggranna genomgångar för att se hur stor risk är det att den här personen råkar ut för en fallolycka, att få liggsår eller bli undernärd - och sen gör man det som krävs för att undvika att nåt sådant händer, som att lämna lyset på toaletten tänt.
– Ja, det är ju ett sätt, för de som är uppegående på natten, att inte de ska falla och snava på täcke och tofflor.

Eva Tjäderborg, arbetsterapeut, visar ett bra sätt att undvika fallolyckor. Mätningarna har lett till många förändringar på avdelningen, madrasser har bytts ut för att undvika liggsår, dom boende kan få önskekost och numera väger man alla första måndagen i varje månad. Eva Tjäderborn säger att visst har personalen också tidigare jobbat för att undvika till exempel fallolyckor. Det nya är att det görs systematiskt. Uppgifterna skickas också till det nya nationella kvalitetsregister för äldres vård och omsorg som håller på att byggas upp i Jönköping.

– Det är saker vi har gjort förut, men vi gör det mer konkret och systematiskt och vi kan dokumentera det vi ser på ett enhetligt sätt. All personal gör på samma sätt, det tror jag är den stora vinningen, säger Eva Tjäderborn, arbetsterapeut på Vitsippans äldreboende i Holmsund

Reporter Anna Burén