Radioaktiva flygningar på Socialstyrelsens hemsida

Med anledningen av man upptäckt radioaktiva ämnen på  brittiska flygplan presenterar svenska Socialstyrelsen en lista över aktuella flygningar till Sverige.

Med anledning av den hittade radioaktiva substansen på brittiska flygplan publicerar svenska Socialstyrelsen vilka flygningar som det brittiska flygbolaget British Airways gjort till Stockholm den senaste tiden med de två aktuella flygplanen. Risken för passagerare bedöms av brittiska myndigheter vara liten.

Socialstyrelsens bedömning är att passagerna på de flygningar som listas på internetsidan och som känner sig friska inte behöver uppsöka sjukvård. Om passagerare däremot har symtom med onormal trötthet, illamående eller tecken på infektion som feber bör man uppsöka läkare för undersökning och provtagning.

Det här är listan på flygningar som Socialstyrelsen presenterar idag internetsida:

Flygplanen har sedan 3 november trafikerat Stockholm vid 10 tillfällen. Flighter som är aktuella är:

London Heathrow till Stockholm
November 3, BA786
November 19, BA780
November 22, BA780
November 23, BA780
November 24, BA780

Stockholm till London Heathrow
November 4, BA773
November 19, BA781
November 22, BA781
November 23, BA781
November 24, BA781