Temadag om HIV/AIDS för elever

I morgon skall gymnasieelever i Umeå delta i en informationsdag och HIV och AIDS. Filmvisningar, workshops och föreläsning av en före detta missbrukande och hiv-positiv man är en del av innehållet.

De som får vara med om HIV-dagen fredag förmiddag är inbjudna är elever från utvalda gymnasieklasser, Svenska för Invandrare SFI och Introduktionskurs för invandrare på gymnasiet IVIK.

Bakom elevdagen om HIV och AIDS i Umeå står smittskyddsenheten vid Västerbottens läns landsting i samverkan med bland andra Kriminellas revansch i samhället Kris i Umeå , RFSL Umeå, Föreningen Röda Bandet och Kärleksakuten.