Strålskyddsinstitutet öppnar info-telefon

Statens Strålskyddsinistitut SS undersöker uppgifterna om att ett okänt radioaktivt ämne hittats på flygplan som flugit till och från Stockholm. Det gäller enligt nu tillgänglig information minst två olika British Airways-flygplan.

British Airways meddelar via sin hemsida att det rör sig om mycket låga halter radioaktivitet och att man bedömer att det inte föreligger någon hälsorisk för dem som färdats med planen.

Många personer har hört av sig till SSI med olika frågor kring händelsen och SSI har därför satt upp en informationstjänst via SOS-alarm. Telefonnumret är 020-20 20 00.

SSI är en expertmyndighet och rådgivningsorgan i händelse av incidenter med strålning. SSI håller dygnet-runt-jour och samordnar den nationella strålskyddsberedskapen.