Få gäddor i sjöar

Det finns inte så mycket gädda i våra tjärnar och sjöar. Det visar pågående forskning om samspelet i fiskpopulationer. Pär Byström från Umeå universitet håller på att undersöka sex relativt opåverkade sjöar i Lycksele och han är förvånad att han inte hittat fler gäddor.

Lycksele fiskevårdsområde vill veta hur man ska fiska för att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av fiskevattnen. Därför har forskare lagt forskning till sex sjöar med fiskeförbud för att få en bild av hur mycket fisk det finns när naturen själv får styra.

Projektet Hållbart fiske började 2004 och ska pågå till 2008. Målet är att utforma regler för sportfisket som inte utarmar fiskeresurserna och helst stärker fiskebestånden. Kunskapen om hur fiskbestånd fungerar har ökat betydligt på senare år.

I våra sjöar bestäms hur mycket fisk det finns av ett samspel mellan produktionen av grönalger och de planktondjur som äter alger. Småfisk lever på plankton och de större fiskarna äter småfiskarna och när det är balans i systemet blir det en näringskedja där varje nivå utnyttjar mattillgången optimalt.

I lyckselesjöarna har forskarna hittat endast 3 till 8 gäddor större än 40 cm på varje hektar vattenyta. Alltså på en ruta 100 gånger 100 meter kan det i sämsta fall bara finnas ett par tre gäddor. Trots det är inte ovanligt att en sportfiskare en fin fiskekväll när gäddan är på hugget får napp hela tiden så gäddfiske är en verkningsfull fiskemetod, säger Pär Byström.

Reporter Örjan Holmberg