Halkan lamslog trafiken

Gårdagens blixthalka lamslog trafiken i stora delar av länets inland. Länstrafiken missade många resenärer när bussar blev försenade eller helt enkelt stående. Vägverkets driftsledare Christian Eriksson säger att man in alla resurser man hade.

Det var främst tung trafik - lastbilar, långtradare och bussar - som helt enkelt fick stanna och invänta sandning. I vissa fall blev det fråga om många timmars väntan.

För Länstrafikens del rör det sig om uppskattningsvis närmare tusen missade resenärer. Det här är inte acceptabelt anser Tor Eriksson från Länsstrafiken.

Christian Eriksson, driftsledare på Vägverket, svarade i P4 Direkt att man var ute med allt man hade, det räckte inte när vädret var så extremt. I Lycksele var det till exempel ute 13 sandbilar, mot normalt åtta.