Just nu

Avtal om räddningshelikopter klart

Sjöfartsverket har skrivit avtal med Norrlandsflyg om räddningshelikoptrar för sjöräddning. Helikoptrarna har sina baser i Visby och Sundsvall.

Avtalet gäller fem år med möjlig förlängning i ytterligare två år. Avtalet innebär en fortsättning på det samarbete som redan finns etablerat med Norrlandsflyg.

Det träder i kraft för Sundsvalls del den 1/6 2007 och för Visby den 1/9 2007 då den gamla avtalstiden löper ut.