Beröm för Minervaskolan

Minervaskolan i Umeå får beröm av Arbetsmiljöverkets inspektörer i ett inspektionsmeddelande i veckan efter inspektion och möten med skolans personal.

Skolan bedriver ett väl fungerande arbetsmiljöarbete där anställda har möjlighet att medverka liksom eleverna.

Litet tätare uppföljningsmöten än ett årligt kan behövas särskilt vid omorganisationer eller andra händelser, påpekas i inspektionsmeddelandet från Arbetsmiljöverket.