Ny prövning av skolskjuts till Vindeln

Det blir ny prövning av ett skolskjutsärende för en mamma i Vindeln som vill låta sina två barn få kostnadsfri skolskjuts mellan Vindeln och Tavelsjö. Regeringsrätten har gett mamman rätt att överklaga Umeå kommuns beslut.

Föräldrarna har gemensam vårdnad, och barnen bor växelvis i Vindeln och i Tavelsjö, där deras pappa bor och där de går i skola.

Regeringsrätten har nu beslutat att det var fel av länsrätten och kammarrätten att avvisa mammans överklagan, med hänvisning till att rektorn - inte skolstyrelsen - fattat avslagsbeslutet.

Enligt Regeringsrätten får rektorns beslut anses ha fattats på skolstyrelsens vägnar. Nu hänvisas ärendet tillbaka till länsrätten för ny behandling.