Skadestånd till frikänd

En numera avliden Umeåbo var under tolv dagar anhållen och häktad misstänkt för misshandel. Mannen blev frikänd och begärde hos JK, Justitiekanslern, ett skadestånd för lidande på 30.000 kronor. JK, tillerkänner dödsboet 12 000 kronor i skadestånd för den tid mannen var frihetsberövad.