Dom om arbetsförmåga kan överklagas

Försäkringskassan överväger att överklaga en dom som handlar om tolkningen av begreppet arbetsförmåga. Domen i kammarrätten skulle annars bli prejudicerande och kunna innebära att kassan gjort fel när den dragit in sjukpenning och sjukersättning.

Enligt försäkringskassan innebär reglerna att man kan dra in ersättningen för en med sjukintyg om personen kan klara av ett lättare rörligt adminstrativ arbete utan tunga lyft. Även om det inte finns några sådana jobb.

Kammarrätten i Jönköping har gjort en helt annan tolkning.

Nu funderar Försäkringskassan att överklaga den domen till Regeringsrätten, och har begärt anstånd med att komma in med den eventuella överklagan.