Vi betalar inte skogsbrandbevakning

Kommunerna har inte alls lust att ta över det ekonomiska ansvaret för flygbevakning av skogarna.
Det skriver kommunerna efter Räddningsverkets utspel om den skogsbrandsbevakning från luften som verket bedriver bland annat i Västerbotten. Förra månaden förklarade Räddningsverket att man inte längre har råd att flygbevaka landets skogar. I stället vill verket att kommunerna och skogsindustrin tar över, åtminstone delar av kostnaderna. Men bland de remissvar Räddningsverket fått in till och med i går, det är 30 av totalt 300 som hittills svarat, är det ingen som förklarat sig beredd att vara med och finansiera verksamheten.