Hundar ska förebygga blottare i skogen

Poliser som patrullerar motionsspår ska göra att motionerande kvinnor kan känna sig trygga.
Många kvinnor upplever det obehagligt att motionera, ensamma längs skogsstigar, speciellt när det börjar skymma. Nu kommer hundar och poliser under fyra veckor i oktober att patrullera längs en del av motionsspåren i Umeå och Skellefteå. Blir försöket lyckat kan det mycket väl bli någon form av fortsättning. Harry Nilsson, som är länshundbefäl, hoppas att man med hundpatrulleringen kan förebygga händelser som till exempel blottning.