Umebor får lätta på gasen - 30 km/h i centrum

Tekniska nämnden i Umeå sa idag (onsdag) JA till en hastighetsgräns på 30 km i timmen i hela centrala Umeå. Fartbegränsningen tillsammans med farthinder ska göra Umeås gator säkrare, är tanken. Enda gatan i centrum som inte föreslås få hastigheten sänkt är E4:an.