Riktat stöd till fjällbönder?

Fjälljordbruken i Sverige missgynnas av EU:s arealbidrag och därför måste bönderna kompenseras med ett extra djurbidrag.
Det här kräver nu länsstyrelser och politiker i norrlandslänen, som vill ha nio nya miljoner i riktade bidrag för att rädda fjällbönderna. Frågan är just nu under beredning på jordbruksdepartementet. Han är tveksam om nya bidrag och anser att bidragsnivåerna till fjällbönderna redan idag är höga.