Lönsamma investeringar i Skellefteå

Skellefteå har lånat mest i landet till investeringar. Det handlar om drygt fem mijarder kronor. Investeringspengarna har använts till Skebo och Skellefteå Kraft. Däremot är Skellefteås skattefinansierade verksamhet i princip skuldfri.
Det här framgår av senaste numret av tidningen Kommunaktuellt. Skellefteå har gått på tvärs mot de flesta andra kommuner och valt att ha kvar sitt kommunala energibolag och gått på storoffensiv. I Skellefteälven har man köpt kraftverk av Vattenfall och också satsat på kraftverk i Jakobstad i Finland och satsningen gav kommunkoncernen 213 miljoner kr i vinst i förra året.