Studenthälsan utan psykolog

Studenhälsan på Umeå Universitet har inte längre någon psykolog det för att man nu istället ska jobba förebyggande.

Behovet av samtalsstöd är stort bland studenterna, det säger Åsa Norin, Diakon på Studentprästerna på universitetet

Hur stort än behovet är för enskilda samtal så tar nu studenthälsan bort psykologen och också sjukgymnasten - det blir inte färre tjänster utan man ska istället jobba mer förebyggande och utåtriktat på universitetet, det förklarar Lars Lustig, biträdande universitetsdirektör.