Regeringen borde bestämma om brandbevakning

Räddningsverket vill inte fortsätta att flyga över skogarna för att kolla att inga skogsbränder har startat. Det upprör länets landhövdning Lorentz Andersson som tycker att ett sådant beslut ska tas på regeringsnivå.
- Det är helt förkastligt att en statlig myndighet helt självsvåldigt bara kan meddela att en så viktig verksamhet inte ska fortsätta, säger Lorentz Andersson. Som det är nu får Västerbottens län pengar av Räddningsverket för att upphandla skogsbrandbevakningen varje år. Länsstyrelsen följer väderutvecklingen och avgör när och hur ofta flygbevakningen ska göras. Nu har länsstyrelsen skrivit till regeringen och begärt att det ska vara ett regeringsbeslut som ska avgöra om Räddningsverket kan sluta med skogsbevakningen.