Välkommen till Umeå - inte genom Umeå

Större jämlikhet mellan de olika trafikanterna, och mer skydd för gående och cyklister. Det vill tekniska nämnden åstadkomma genom att sänka farten till 30 km/h i hela Umeå city.
30 kilometer i timmen på alla vägar i centrala Umeå. Ja, det blir så från och med första novemeber i år. Det beslutade Tekniska nämnden igår. Christer Paulsson är ordförande i tekniska nämnden och han tror att hastighetsgränsen på 30 kilometer i timmen genom centrum kommer att påverka trafiken positivt. - Fotgängare och cyklister ska få större möjligheter att röra sig i centrum, säger Christer Paulsson. Men beslutet gillas inte av alla. Ultrabuss menar i sitt remissvar att de kommer att få svårt att hålla tidlistorna. Taxiförbundet å sin sida tycker att det skulle vara bättre med en så kallad dynamisk hastighetsreglering, det vill säga att det kan vara olika hastighetsbegränsningar olika tider på dygnet. - I dag har vi ett annat samhälle med ett centrum där man flanerar. Till centrum kan man fara med bil, men inte genom centrum, säger Christer Paulsson, ordförande i tekniska nämnden i Umeå.