Treåring som avled på sjukhuset anmält enligt Lex Maria

Fallet med en 3½-årig pojke i Umeå som avled på universitetssjukhuset anmäls av ansvariga läkaren till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Pojken kom in med magsjuka. Enligt föräldrarna var det flera av personalen som nonchalerade dem och inte tog pojkens tillstånd på allvar. Han hade svåra diarréer och visade enligt föräldrarna tydliga tecken på att bli allvarligt uttorkad och att behöva dropp. Detta fördröjdes.

Personalen lyckades inte heller senare sätta droppnål och proceduren drog ut så långt på tiden att pojken fick hjärtstillestånd med hjärnskador som följd trots att intensivvård sattes in efter några timmar. Pojken avled efter några dagar.

Anmälan till Socialstyrelsen omfattar också att just denna Lex Maria-anmälan fördröjts och det behöver också bedömas enligt chefläkaren.