Dags för lokalt samarbete efter att Jakt- och fiskeutredningen skrotats

Jakt- och fiskeutredningen som varit så hårt omdebatterad gillas inte av regeringen. Statsminister Fredrik Reinfelt sa i går att regeringen inte kan godta ett förslag som blivit så hårt kritiserat i remissvaren.

Utredaren själv, Sören Ekström säger att han vill se hur regeringsbeslutet blir för allt kanske inte hamnar i papperskorgen.

- Det kan finnas delar i utredningen som kan genomföras och i vart fall har utredningen tagit fram helt nytt underlag för en fortsatt diskussion, säger Sören Ekström.

Han tror att man behöver ta det lugnt nu och ta vara på de lokala initiativ till samverkan som pågår på många håll.

Den uppfattningen delas av Inger Hellman som är ordförande i Grans sameby. Hon tror bästa vägen till lösningar finns hemma i Ammarnäs.

- Vi har ett bra samtalsklimat och vi kan lösa mycket själva bara vi får tillåtelse att göra det, säger Inger Hellman.