Fler jobb till Västerbotten

Fler västerbottningar får jobb nästa år och det beror till en del på Kina. Världsekonomin växer så det knakar, Kina står för mer än hälften av tillväxten – och dit säljs bland annat metall från vårt län.

Basindustrin, som bygger på malm och skog, lever vi högt på nu. Det konstaterar Bosse Gustavsson som sammanställt länsarbetsnämndens senaste prognos för arbetsmarknaden.

Optimismen hos länets arbetsgivare är stor, och många tänker sig att anställa folk innan nästa årsskifte. 2.500 nya jobb kan det bli, enligt prognosen som bygger på svar från mer än 500 arbetsgivare i länet.