Gamlingen som föll i sjukhusgrop blir Lex Maria-anmälan

Chefsläkaren för akutsjukvården i länet förbereder en Lex Maria-anmälan med anledning av den 78-årige förvirrade man som ramlade i en grop utanför universitetssjukhuset natten till den 16 november.

Ännu har inte alla berörda lämnat sina versioner av vad som hänt och varför för att en sammanställning skall kunna göras så att metoder för att förhindra liknande händelser kan sättas in, säger chefsläkaren Karl-Axel Ängkvist.

Själv tror han att den åldrige mannen inte varit ute eller i gropen hela tiden från det han försvann före midnatt. Mannen var inte så nedkyld som han borde varit om timmarna gått.

- Det är sannolikare att han irrat runt inne i sjukhuset och sen tagit sig ut genom ytterdörrarna som är låsta efter midnatt - men det är svårt att veta säkert, säger Karl-Axel Ängkvist.