Just nu

Försäljningen av Umestan dröjer

Umeå kommuns bolag Umeå Företagscentra får ingen köpare att skriva på ett köp av Umestans företagspark innan vissa ansvarsförhållanden kring det gamla industriområdet i Hörnefors är utredda. Den utredningen görs av Länsstyrelsen.

Industriområdet i Hörnefors där NCB:s massafabrik låg fram till slutet på sjuttitalet övertogs av Umeå företagscentra i form av ett dotterbolag, Hörnefors företagscentrum.

Länsstyrelsen anser att Sveaskog, som idag äger det som en gång var NCB, är ansvarigt för konsekvenserna av den massaproduktion som en gång skedde i Hörnefors.

Det kan fortfarande finnas miljörisker där och de behöver undersökas och kanske göras något åt. Länsstyrelsen väntar på svar från Sveaskog.

Och innan Länsstyrelsen - eller kanske en juridisk process - fastställt ansvaret går det inte att sälja Umestan enligt Umeå företagscentras VD Bertil Hammarstedt.

Tommy Engman

20061206 14:35:39