Lång väntan på undersökning av bröst

En 51-årig kvinna som hittat knölar i bröstet fick på grund av brister i sjukvårdens handläggning vänta över ett år innan hon fick en ordentlig undersökning. Fallet anmäldes enligt Lex Maria. Sent omsider fick kvinnan diagnosen att hon hade elakartad cancer i ena bröstet och det opererades därefter bort.

Redogörelser från berörda läkare visar på brister i bedömning och rutiner. Socialstyrelsen kritiserar nu skarpt en läkare på Vilhelmina vårdcentral för att ha handlat i strid med gällande riktlinjer och inte följt vetenskap och beprövad erfarenhet.

En röntgenläkare i på Lycksele lasarett kritiseras också för att inte ha undersökt kvinnan tillräckligt, bland annat med ultraljud.

Socialstyrelsen konstaterar att det fanns brister i omhändertagandet av kvinnan i flera led vilket försvårat för kvinnan genom oro och lidande, även om det inte kan sägas att det påverkat utgången av kvinnans sjukdom.