Länstrafiken måste bli av med passagerare

Länstrafiken måste se till att bli av med var femte passagerare.
Så blir det om inte länstrafikens ägare, dvs kommunerna och landstinget, skjuter till mer pengar. 30 miljoner kr måste sparas. Indragningar måste framför allt till på sträckor där gymnasieungdomar pendlar till orter utanför länet. Det som ska prioriteras är skolskjutsar till grundskolor och arbetspendling.