Sverige kan få klonade granar

Sverige kan få klonade granar inom 15 år. Det är granar som växer betydligt snabbare än vanliga granar och som kan öka skogsproduktionen kraftigt.

I den klonade skogen har alla granplantor hämtats ur ett och samma frö. Ove Nilsson är professor på Umeå Plant Science Centre som nu är världens största forskningsinstitution för trädgenetisk forskning. Enligt honom är inte kloning så märkvärdigt som det låter.

Människan har hållit på med kloning i 1000 tals år inom jordbruket genom sticklingsförökning. När man tar ett skott från en krukväxt och planterar det får man en klon för de båda krukväxterna är genetiskt lika.

Ny teknik kopierar granfröets embryo

Sticklingsförökning som är den vanligaste formen av kloning är redan vanlig på lövträd. Men på barrträd har det inte fungerat lika bra. Men med somatisk embryogenes , en ny teknik som upptäcktes i Uppsala på 80 - talet, kan man få embryot inne i granfröet att dela sig och skapa hundratusentals kopior.

Den förädlingsrevolution som redan pågår inom jordbruket är nu på väg in i den svenska barrskogen. Klonade granar är redan planterade i fältförsök men det behövs minst 15 år av tester innan det kan bli frågan om kommersiella granplantager med klonade granar, tror Ove Nilsson.

”Inga etiska problem”

Kloning av däggdjur är omdiskuterad och kloning av människor är etiskt otänkbart för de allra flesta. Men Ove Nilsson kan inte se något etiskt problem med en klonad skog. Vi har haft det länge på lövträd, exempelvis alla Ingrid Marie äppelträd i Sverige kommer från ett enda träd, säger Ove Nilsson.