Kristedemokrat vill rädda Gula villan

Kristdemokraternas Maria Wiksten i Skellefteå vill rädda Gula villan. I en motion vill hon att kommunen tar fram en handlingsplan för att rädda villan.

”Skellefteå centralort har fått uppleva många rivningar av trähus, händelser som vi fortfarande pratar om. Låt inte gula villan bli ytterligare en”, skriver Maria Wiksten.

Gula Villan ligger mitt emot St. Olofskyrkan och här arbetar idag främst personer som har någon form av arbetsmarknadsåtgärd, är långtidssjukskrivna eller har sjukersättning.