Spädbarn avled efter bristande vård

Ett spädbarn avled under förlossningen på kvinnokliniken vid Lycksele sjukhus i november 2005.

Trots läkarbeslut om att förlösa mamman med kejsarsnitt, avvaktade han med ingreppet.

Tre timmar senare hörde barnmorskan inte några hjärtslag från barnet. Kejsarsnittet utfördes akut, men barnet hade redan avlidit.

Socialstyrelsen kritiserar både läkaren och barnmorskan för att ha brustit i fosterövervakningen. Styrelsen har beslutat att anmäla båda två till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.