Fem barn per anställd även med större barngrupper

Det behöver inte bli glesare med personal när barnen blir fler i Umeås förskolor. Målet för personaltätheten finns kvar, säger för- och grundskolenämndens ordförande. I Umeå är det sådan kö till förskolorna att politikerna bestämt att öppna fler avdelningar och tillfälligt placera in fler barn på de avdelningar som kan ta emot fler.

Hör mer hur personal på Sandbackens förskola och för- och grundskolenämndens ordförande tänker och tycker.

*