Arbetsskadeforskning under ansvar från Gävle

Belastningsskadecentrum i Umeå ska få en ny huvudman. Det är högskolan i Gävle som ska ta över ansvaret för verksamheten från Arbetslivsinstitutet.
Tidigare, i våras, var det meningen att Umeå universitet skulle bli huvudman, men de planerna gick aldrig i lås. Belastningsskadecentrum i Umeå forskar om arbetsskador. Chefen, Håkan Johansson, är nöjd med förslaget att Gävle högskola tar över och tror att Belastningsskadecentrum på det viset får behålla ett större oberoende. Verksamheten kommer till största delen att bli kvar i Umeå, säger han till P4 Västerbotten. Det är regeringen som fattar det definitiva beslutet om Högskolan i Gävle ska bli huvudman.