100 miljoner i vinst räcker inte

Nya uppsägningar kan inte uteslutas vid Luftfartsverket. I dag presenterades delårsrapporten, och åtgärdsprogrammet bli ännu tuffare än tidigare.
Över 100 miljoner kronor i vinst räcker nämligen inte. Nu måste det sparprogram som inleddes förra året utökas med ytterligare 150 miljoner kronor. Det handlar mest om att öka intäkterna på landets flygplatser. Luftfartsverket ska sälja mer varor, och tjäna mer pengar på hotell och parkeringsplatser. Lars Rekke, generaldirektör på Luftfartsverket, säger att han inte alls kan utesluta fler uppsägningar - men det är inte inriktningen på åtgärdsprogrammet. På Umeå flygplats säger flygplatschefen Karin Larsson-Tängdén att man räknar med att genom mer övertid och rationaliseringar ska klara 5 procents besparing utan personalnedskärningar.