Studenter blir fler - men målet är inte uppnått

I år kommer det att vara nästan 285 000 studenter i landet - räknat i heltidsstuderande. Umeå universitet når ändå inte riksdagens utbildningsmål.
Nästan alla högskolor och universitet får fler studentet. Det är Högskoleverket som analyserat högskolornas delårsrapporter. Men ändå är är det nästan hälften av högskolorna som räknar med att de inte kommer att nå riksdagens utbildningsmål. Det innebär att de inte når upp till det så kallade takbeloppet - den maximala ersättningsnivån. I Umeå fattas det 6 procent upp till takbeloppet. Det är 54 miljoner kronor. Ändå har helårsstudenterna blivit 4 procent fler.