Just nu

Inga vikarier för narkosläkare

Universitetssjukhuset i Umeå har drabbats av brist på narkosläkare. Det betyder att patienter som står i kö blir lidande eftersom köerna kommer att öka.
Operationskapaciteten är just nu nedsatt på grund av att 9 narkosläkare av 40 har ledigt. Resultatet blir att sjukhuset inte kan hålla normal operationstakt, utan man kommer att under september ligga kvar på nivån från sommaren. Akuta operationer kommer att kunna klaras. Det är brist på narkosläkare i hela landet vilket medför att det är svårt att rekrytera vikarier.