Sprickan inom moderaterna i Umeå djupnar

I dag kallade moderaten Berndt Rhen till presskonferens för att berätta att ett 40-tal personer som deltog i provvalet gjorde det på falska grunder.
De var inte medlemmar i partiet, eller fanns inte som verkliga personer. En av de röstande var bara 13 år, enligt Bernt Rhen, som anklagar sitt eget parti för urkundsförfalskning, personuppgiftsbrott och namnförfalskningsbrott. Kritiken tillbakavisas av moderaternas ordförande i länet, riksdagsman Anders Sjölund. Han avböjer att möta Bernt Rhen i en debatt här i radion om det påstådda valfusket. Överåklagare Peter Hertting har valt att inte inleda en förundersökning i ärendet med motiveringen att inga nya uppgifter inkommit och att det inte finns någon som kan lagföras för brottet.