Miljoner till trafikövervakning

Polisen och Vägverket har fått ytterligare 50 miljoner kronor att satsa på kameraövervakning fram till år 2004.
Innan årets slut ska minst 74 stolpar för bevakningskameror ha satts upp på ytterligare tio vägsträckor runt om i landet. I Västerbotten är det aktuellt på E4-sträckan mellan Lillåbron och Grimsmark.