Älgtilldelning prövas i Kammarrätten

Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd för en uppmärksammad dom om älgjakten i renskötselområdet, den så kallade Talmadomen.
Det innebär att de oklarheter om rättsläget som skapat fleråriga bråk mellan samer och andra jägare, kan börja redas ut. Det är första gången kammarrätten går med på att pröva ett liknande mål. Bråken har gällt hur stor andel av älgtilldelningen som ska gå till samebyarna, respektive andra jaktlag. Förra hösten fördubblade länsrätten i Norrbotten Talma samebys tilldelning, på bekostnad av andra jaktlag. Beslutet överklagades av ett trettiotal jaktlag, markägare och länsstyrelsen. Också samebyn överklagade, och krävde att få skjuta ännu fler älgar än länsrätten gått med på.